Poistenie Žilina

Odborné finančné poradenstvo pre životné, investičné, rizikové, majetkové poistenie a služby hypotekárneho špecialistu.

Ing. Marcel Páťal

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a.s

Finančným poradenstvom sa zaoberám od roku 2007. Mám licenciu v NBS a pracujem pre spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s

POISTNÉ
ZMLUVY

Klient je na prvom mieste. Hladím na potreby klienta a pracujem pre neho a podľa jeho predstáv. Poistné zmluvy sú vypracované individuálne podľa životnej situácie klienta.

KLIENT A
POISŤOVŇA

Neponúkam Vám len produkty, ale dlhodobú starostlivosť a servis založený na vzájomnej dôvere. Serióznosť a čestnosť sú predpokladom úspešnej spolupráce.

Poistenie, Investovanie, Financovanie, Úvery

 • Osoby

  Kapitálové životné poistenie

  Investičné životné poistenie

  Rizikové životné poistenie

  Úrazové poistenie

  Poistenie kritických chorôb

  Poistenie pre deti a mládež

 • Úvery

  Najlepšie úrokové sadzby na trhu:

  Hypotekárne úvery

  Bezúčelové úvery

  Spotrebitelské úvery

  Podnikateľské úvery

  Developerské projekty

 • Majetok

  Poistenie stavieb - domy, byty, budovy, garáže...

  Poistenie domácnosti - vybavenie Vašej nehnuteľnosti

  Poistenie voči škodám na majetku susedov v dôsledku vlastníctva Vašej nehnuteľnosti

  Poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania za škody spôsobené zamestnávateľovi

  Poistenie majetku voči prírodným živlom a iným rizikám

  Poistenie záhrad, plotov, náhrobných kameňov a pod...

 • Vozidlá

  Povinné zmluvné poistenie bez amortizácie na plnú cenu poškodenia vozidla

  Havarijné poistenie: odcudzenie, živel, havária, stret so zvieraťom, čelné sklo

  Havarijné poistenie pre nové vozidlá aj s poistením finančnej straty

  Havarijné poistenie pre staršie vozidlá

  Havarijné poistenie pre vybrané riziká podľa potreby klienta

  Poistenie celej posádky vozidla a aj nadštandardnej výbavy vozidla

 • Cestovanie

  Poistenie cesty pre celý svet na krátkodobý alebo aj celoročný pobyt

  Poistenie lyžovania a zimných športov na zimnej dovolenke

  Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku a živote tretích osôb

  Pripoistenie rizikových športov aj rizikových prác vykonávaných v zahraničí

  Poistenie liečebných nákladov - úraz aj choroba a poistenie ošetrenia zubov

  Poistenie batožiny, zabezpečenie právnych služieb a aj prevozu do republiky

 • Podnikanie

  Komplexné poistenie podnikateľskej činnosti podľa činností podnikania

  Poistenie prevádzky, výroby, skladových zásob, DPH, nehnuteľnosti

  Poistenie škôd podľa vybraných rizík na nehnuteľnostiach v prenájme

  Poistenie zodpovednosti voči tretím osobám a majetku

  Poistenie voči vadným výrobkom a službám podľa činností podnikania

  Poistenie jednorázových akcii - činností, napr. ako je stavba podľa zmluvy o diele